Melding maken of serieuze hulp nodig?

Zelf kun je natuurlijk ook contact opnemen over onveilige situaties of de openbare ruimte. Hieronder een handig overzichtje van waar je in welk geval terecht kunt:

112 (Politie):

Je belt 112 in situaties waar je iemand op heterdaad betrapt op een misdaad of als je denkt dat iemand iets van plan is (bijvoorbeeld inbraak, diefstal, geweldpleging). Je wilt in dit geval dat de politie direct ter plaatse komt.

Voor doven en slechthorenden gaat dit op de teksttelefoon op 0800-8112

0900-8844 (Politie)

Dit nummer van de politie is voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij u wel rekent op de komst van de politie maar dit geen haast heeft. Ook kunt u hiermee in contact komen met uw wijkagent.

Voor doven en slechthorenden gaat dit op de teksttelefoon op 0900-1844

Wijkagenten

Voor een overzicht van de actieve wijkagenten in Ridderkerk kun je terecht op: https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=ridderkerk

0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)

Voor de zaken waarbij u en de dader elkaar persoonlijk kennen, de dader u bedreigt of als u simpelweg anoniem wilt blijven. M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Je kunt ook bellen over fraude of schendingen van integriteit.

0900 112 0000 De Dierenambulance / 144 Dier in Nood

Ridderkerk behoort tot het werkgebied van Dierenambulance Zuid-Holland Zuid. Als je in de omgeving van Ridderkerk een gewond, aangereden, zwervend of ziek dier aantreft, meld je dit via het noodnummer 0900 – 112 0000.

Gaat het niet om spoed of een noodsituatie, bel dan tijdens werktijden het nummer 088 – 34 37 112 of stuur een e-mail naar InfoDAZHZ@dierenbescherming.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: https://www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-zuid-holland-zuid

Melding openbare ruimte Gemeente Ridderkerk

Hier kunt u meldingen doen over de openbare ruimte in uw woon- of werkomgeving: https://www.ridderkerk.nl/melding-woonomgeving
Het kan hierbij gaan om de volgende zaken:

  • losse stoeptegel of gat in de weg
  • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
  • onveilige plekken
  • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
  • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
  • zwerfvuil of overvolle afvalbakken
  • dode dieren langs de weg of in het water
  • parkeer-, stank-, geluids- of vuurwerkoverlast
  • onveilige verkeerssituatie
  • kapotte of onveilige speeltoestellen

Melding openbare ruimte Waterschap Hollandse Delta

Voor al uw meldingen voor buiten de bebouwde kom (denk aan de Rotterdamseweg), kunt u terecht bij het Waterschap. Bijvoorbeeld kapot wegdek, verkeerslichten, lantaarnpalen, onderhoud openbaar groen.
https://www.wshd.nl/vergunning-melding

Buurtbemiddeling Ridderkerk

Ruzie met uw buren? Dan kunt u terecht bij Buurtbemiddeling Ridderkerk, die u en uw buren op neutrale wijze kunnen helpen, zonder partij te kiezen. Voor meer informatie kunt u naar de website gaan: https://facetridderkerk.nl/buurtbemiddeling/ik-woon-in-de-buurt/

De buurtpreventie houdt zelf enkel misstanden buitenshuis in de gaten, maar wij weten dat er ook genoeg misstanden binnenshuis plaatsvinden waar wij geen zicht op hebben. Daarom vermelden wij hier ook graag meldpunten voor bijvoorbeeld huiselijk geweld.

0800-2000 Veilig Thuis

In geval van huiselijk geweld en kindermishandeling, bel dan met Veilig Thuis. Ook als je twijfelt. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Veilig Thuis heeft ook een website voor meer informatie: https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/

0900-0113 Zelfmoordpreventielijn

Zit je met jezelf in de knoop, heb je gedachtes over het beëindigen van je leven? Doe het niet! Neem in plaats daarvan contact op met de Zelfmoordpreventielijn op 0900-0113. Voor meer informatie is er ook een website: https://www.113.nl/

0900 9999 001 Verbreek de Stilte

Heeft u te maken gehad met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding of verkrachting? Blijf er niet mee rondlopen. De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Of het nu pas is gebeurd of lang geleden; zij helpen u graag verder. Zie ook de website voor meer informatie: https://www.verbreekdestilte.nl/

0800-0432 De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is dé plek van Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving. Je kunt met de Kindertelefoon zowel bellen als chatten. Kijk op de website als je meer wilt weten: https://www.kindertelefoon.nl/

0900-0767 De Luisterlijn

De Luisterlijn, voorheen Sensoor, is net als de Kindertelefoon een gratis anonieme hulplijn waar iedereen (dus ook volwassenen) terecht kan om over elk onderwerp wat ze maar willen te praten. Voor meer informatie, zie: https://www.deluisterlijn.nl/