Privacy statement app

Deze applicatie is een initiatief van de buurtpreventie Ridderkerk Drievliet ‘t Zand en is ontwikkeld met als doel de kwaliteit in de leefomgeving te verbeteren. Hiertoe worden gebruikers in staat gesteld op eenvoudige wijze digitale meldingen te doen.

Meldingen gedaan door gebruikers worden verzameld door de buurtpreventie Ridderkerk Drievliet ‘t Zand. Enerzijds worden meldingen inclusief de vastgelegde en verzamelde (persoons)gegevens doorgestuurd naar de organisaties die deze gebruiken om de leefomgeving te verbeteren. Deze gegevens kunnen worden verstuurd naar Wooncompas, WSHD of de politie mits het voor hen relevante informatie is.

Alle meldingsgegevens worden doorgestuurd naar een derde partij wanneer in de applicatie een probleem is opgegeven die door een derde partij moet worden behandeld. Dit betreft alle informatie die een gebruiker in de app invoert inclusief GPS-locatie en gemaakte foto’s. Persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en adresgegevens worden niet doorgestuurd.

Anderzijds wordt informatie uit de meldingen geanonimiseerd geaggregeerd tot afgeleide informatie welke beschikbaar gesteld kan worden aan derder partijen. Bijvoorbeeld rapportages over hoe vaak iets voorkomt in een bepaald gebied, foto-verzamelingen rondom een bepaald thema enzovoort. Hierbij worden geen persoonsgegevens gebruikt. Deze worden geanonimiseerd.

De gebruiker verstrekt op voorhand het volledige eigendomsrecht en gebruikersrecht van deze geanonimiseerde data aan de buurtpreventie Ridderkerk Drievliet ‘t Zand. Het staat dus de buurtpreventie en derde partijen geheel vrij om geanonimiseerde en/of geaggregeerde data en informatie die door een gebruiker middels een melding overgedragen wordt ook voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Buurtpreventie Drievliet ‘t Zand kan te allen tijde dit privacy statement updaten.