Welkom

Wij heten u welkom op de informatieve website van stichting Buurtpreventie Drievliet 't Zand.


De buurtpreventie vindt het belangrijk dat bewoners van Drievliet 't Zand mee werken aan de veiligheid in de buurt.


Door buurtpreventie in te zetten willen we er voor zorgen dat inbraken, overlast en criminaliteit in onze wijken tot een minimum worden beperkt en het veiligheidsgevoel onder inwoners stijgt.


Buurtpreventie Drievliet 't Zand - Houdt uw buurt veilig