Whatsapp groepen Ridderkerk Veilig

Ridderkerk Veilig is één van onze samenwerkingspartners en is een bewonersinitiatief dat ten doel heeft om de veiligheid in Ridderkerk te helpen waarborgen. Dit gebeurt in samenwerking met de plaatselijke politie, buurtpreventies en gemeente Ridderkerk.

De basis hiervoor zijn de per medio 2017 opgezette Ridderkerkse WhatsApp groepen, die per wijk geclusterd zijn. Deze individuele wijk-Whatsapp-groepen worden gebruikt om wijkbewoners op acute situaties omtrent de veiligheid te attenderen volgens de SAAR-methode.

In deze WhatsApp groepen wordt strikt omgegaan met berichten: geen onzin-berichten, omdat deelnemers dan blijken af te haken.

De Facebook pagina wordt gebruikt voor aanvullende berichten die niet goed passen in de WhatsApp groepen: https://www.facebook.com/RidderkerkVeilig/

Alle Ridderkerkers kunnen zich aanmelden voor de appgroep van de wijk waar ze woonachtig zijn via de website van gemeente Ridderkerk: https://www.ridderkerk.nl/whatsapp-groep-ridderkerk-veilig/.

De SAAR-methode