Over ons

Stichting Buurtpreventie Drievliet ’t Zand is in 2009 door wijkbewoners opgericht met het doel om de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken te bevorderen. Onze stichting bestaat dan ook volledig uit vrijwilligers.

Vanwege de teruglopende capaciteit bij de politie en de individualisering in de samenleving hopen we als buurtpreventie een bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren met onze eigen activiteiten en door samenwerking met onze maatschappelijke partners (die te vinden zijn onder het kopje “Partners” hierboven).

Er wordt door onze vrijwilligers 3 tot 5 maal per week gesurveilleerd ter bevordering van de (ervaring van) veiligheid en leefbaarheid. Het surveilleren in de wijken gebeurt altijd in koppels van twee surveillanten. De surveillanten geven tijdens de surveillance onveilige situaties en aandachtspunten voor onderhoud en reparatie in de openbare ruimte door aan de relevante instanties.

Wij zetten meldingen door naar gemeente Ridderkerk/de BAR-organisatie, Waterschap Hollandse Delta, Politie Ridderkerk en Wooncompas.

Ook fungeert de Buurtpreventie als aanspreekpunt voor wijkbewoners. Zie je onze vrijwilligers lopen en heb je iets om ons op te attenderen? Spreek ze dan aan! Ook zullen wij inwoners attenderen op onveilige situaties die wij tegenkomen.

Ten slotte nemen we deel aan verschillende maatschappelijke acties zoals Opschoondagen, Verkeersexamens, fietsenkeuringen, verkeersveiligheidsacties, en meer.