Onze bestuursleden

Het bestuur van Stichting Buurtpreventie Drievliet ’t Zand bestaat uit de volgende leden:

H. Koppes, Algemeen bestuurslid
M. Verwaal, Teamleider/Coördinator
Email: m.verwaalbuurtpreventiedrievlietzand.nl
P. Hagestein, Secretaris/Penningmeester
Email:
R. Ensign, Voorzitter
Email:

Ons e-mailadres voor het gehele bestuur is , u kunt ons hiermee altijd bereiken.

Kamer van Koophandel nummer: 56407246