Onze bestuursleden

Het bestuur van Stichting Buurtpreventie Drievliet ’t Zand bestaat uit de volgende leden:

H. Koppes, Algemeen bestuurslid
M. van Straten, Algemeen bestuurslid
M. Verwaal, Teamleider/Coördinator
Email: m.verwaalbuurtpreventiedrievlietzand.nl
P. Hagestein, Secretaris/Penningmeester
Email: p.hagestein@buurtpreventiedrievlietzand.nl
R. Ensign, Voorzitter
Email: r.ensign@buurtpreventiedrievlietzand.nl

Ons e-mailadres voor het gehele bestuur is sbpdz@buurtpreventiedrievlietzand.nl, u kunt ons hiermee altijd bereiken.

Kamer van Koophandel nummer: 56407246